Välkommen till CME management consulting
företaget som brinner för det goda ledarskapet
Berätta mer

Tjänster

Ledarskap

Handledning och rådgivning

Är du chef eller ledare och behöver stöd? Jag kan vara din samtalspartner och handledare när du vill utveckla ditt ledarskap oavsett om det gäller din verksamhet, dina medarbetare eller dig själv. I bagaget har jag 20 år som senior chef och kunskap från ett stort antal ledarskapsutbildningar.

Interim management

Har företagets CIO, affärsområdeschef eller annan nyckelroll slutat eller behöver du förstärkning av kompetens under en kortare period. Jag kan gå in som interimschef på både kortare och längre uppdrag.

Facilitator

Behöver du hjälp att leda ett möte, en workshop eller process? Som professionell facilitator har jag både erfarenhet och verktyg att säkerställa att du når resultat och dessutom har en bra resa dit!

Moderator

Har du behov av någon som leder en konferens, ett seminarium eller en paneldiskussion? Jag ger energi med personligt engagemang och säkrar samtidigt att programmet håller.

Verksamhets- och affärsutveckling

Strategi och styrning

Har du behov av att se över din strategi eller hjälp med affärsplanen? Fungerar inte styrning och uppföljning som du önskar? Jag har lång erfarenhet av strategiskt arbete och kan både leda själva processen och bidra i det operativa arbetet.

Förändringsledning

Ska du förändra din verksamhet eller organisation? Jag har genomfört många organisations- och verksamhetsförändringar och kan hjälpa dig med såväl strategi som genomförande - med målet att nå önskad effekt på ett mänskligt sätt.

Analys och problembeskrivning

Har du krav på tillväxt eller effektivisering? Behöver organisationen ses över? Jag kan hjälpa dig med att utreda alternativen och ta fram beslutsunderlag.

Processutveckling

Står gemensamt arbetssätt eller effektivare processer på agendan? Behöver du hjälp med att utarbeta lösningen eller implementera? Jag är utbildad EFQM assessor och efter flera år som Ledningens representant för ISO 9001 och 14001 känner jag till både vinsterna och fallgroparna.

Värdeskapande IT

Affärsdialogen

Behöver du stöd i din roll som CIO? Har du svårt att få gehör i affärsverksamheten? Jag har själv suttit som CIO i bolagsledningen och kan hjälpa dig med IT-strategi, styrmodeller, mål och KPI:er, så att du både kan leverera kostnadseffektivt och affärsutveckla.

Projekt- och portföljhantering

Har du funderat på att sätta upp ett projektkontor eller arbeta mer systematiskt med din projektportfölj? Med erfarenhet från såväl projektledarrollen som ansvarig för programkontor kan jag bidra med verktyg, kunskap och praktiskt stöd så att du ökar förmågan att leverera i tid med rätt kvalitet och enligt budget.

Informationshantering

Vet du hur du ska angripa information och data när allt blir mer digitaliserat? Har du koll på din masterdata? Jag byggde upp PostNords första kompetenscenter för Information Management och kan dela med mig av mina erfarenheter.

Digital affärsutveckling

Behöver du se över angreppssätt och förmåga för att sätta den digitala agendan eller affärsutveckla tillsammans med övriga verksamheten? Jag har erfarenhet och metoder för att förbättra samverkan och skapa resultat.

Uppdrag

Strategiskt stöd och chefshandledning

Chef programkontor

Programledare digitala tjänster

Programledare förändrings-

ledningsstrategi

Facilitator

CME

 • Efter mer än 20 år som chef och ledare lämnade jag en fast anställning inom PostNord 2013. Det enda som var säkert då var min övertygelse om att det goda ledarskapet är avgörande för såväl resultat som människors möjlighet att prestera och må väl.

 • CME föddes ur en lek med första bokstaven i mina förnamn. Det uttalas ”See me” och blir på så sätt en kombination av mig som person och min idé om ledarskap; förmåga att se andras potential, mod att stå för sina värderingar och våga leda samt tillit till individen. Kontrastfärgen är blå som havet; jag är född i Halmstad och för mig ger havet och horisonten både perspektiv och möjligheter!

 • Glädje, nytta och nyfikenhet är vägledande för allt CME management consulting gör. Målet är att skapa äkta och bestående värde för mina kunder genom att dela med mig av vunna insikter och gedigen erfarenhet från seniora chefs- och ledarroller.

 • CME management consulting hjälper företag och organisationer att nå sina mål genom att erbjuda tjänster och kunskap som bidrar till utveckling av verksamheten och människorna i den. För att kunna erbjuda en bred och djup kompetens i olika uppdrag samarbetar CME management consulting vid behov med ett antal konsulter. Alla konsulter är välrenommerade inom sin bransch.

 • Välkommen att följa med på min resa!

   

  Kontakta mig på:

  Mobil: +46 76-8034554

  Mail: charlotte@cme-management.se

  Eller fyll i Kontaktformuläret så hör jag av mig.

Charlotte Harald

Charlotte Harald

Grundare och senior konsult

Sedan 2013 arbetar jag som managementkonsult. Min drivkraft är att åstadkomma mätbara, hållbara resultat och se människor utvecklas. Jag kan bidra med min kunskap från mer än 20 års erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete. Jag vet hur det kan fungera för jag har varit där själv!

Mitt främsta bidrag är min förmåga att kombinera klassisk management - strategi och styrning - med förändringsledning och att få ihop affär och IT för ökat värdeskapande. Därtill har jag förmåga att ge energi till människor genom att jag är positiv, vågar ta en dialog samt har tillit till andras förmåga.

De senaste 20 åren har jag haft chefsroller inom försäljning, marknad, affärsutveckling och som CIO. Jag har varit ledare för allt ifrån några få till mer än 220 medarbetare och direktrapporterande chefer, lokalt och internationellt. Under 10 år rapporterade jag till koncernledning och 2007-2012 var jag ledamot i bolagsledning. Parallellt med linjebefattningar har jag anförtrotts uppdrag inom affärs- och verksamhetsutveckling, ofta tvärfunktionellt eller på koncernnivå.

Min erfarenhet sträcker sig över följande branscher, direkt eller som säljare/konsult:

 • Kommunikation och logistik
 • IT
 • Offentlig sektor
 • Utbildning
 • Bank och försäkring
 • Bygg
 • Konsumentvaror

Arbetslivserfarenhet

 • Ägare och senior konsult, CME management consulting AB
 • Vice President Information Management, PostNord IT
 • CIO, Posten Meddelande AB
 • IT-utvecklingschef och stf CIO, Posten AB
 • Stf Affärsenhetschef, Posten AB
 • Försäljningschef Offentligmarknad, Posten AB
 • Key Account Manager, Posten AB
 • Marknadsassistent, France Beauté
 • Accountant, Skanska Sri Lanka

Ex. på utbildningar

 • Civilekonom- magisterexamen Internationella ekonomlinjen, Uppsala universitet 1988
 • LOTS, 1991
 • Säljutbildning, SLG International, 1994
 • Ruter Dam, 2001
 • Change Management - Cranfield University of Management, 2001
 • Ledarakademin, Posten AB, 2002-2003
 • ITIL v 3,BiTA Service Management, 2008
 • Förändringsledning, Being First, 2010
 • Certifierad EFQM Assessor, 2012
 • Coaching Practitioner, coach2coach, 2013
 • NLP Practitioner, coach2coach, 2014
 • Projektledning, Stockholms Universitet 2015
 • Certifikat Pejl Projektstyrning, 2015
 • Certifikat Rätt Fokus i Styrelsearbetet, Styrelseakademin, 2015
 • Transition Coach Foundation, 2016
 • Facilitering, Move Management, 2016

Språkkunskaper

 • Svenska – modersmål
 • Engelska – flytande i tal och skrift
 • Franska – mycket goda kunskaper
 • Tyska – grundläggande kunskaper
 • Danska – grundläggande kunskaper

Kontakt